تنبیه بدنی چیست؟

همه ما مواردی از تنبیه بدنی را تجربه یا مشاهده کرده ایم. این امر هرچند ناراحت کننده است اما غیرمعمول نیست و بسیاری از والدین، معلمان و مربیان از آن…

نوشته تنبیه بدنی چیست؟ اولین بار در بانوی شهر پدیدار شد.