زایمان سزارین چیست؟ مزایا و معایب سزارین

یکی از قدیمی ترین عمل های صورت گرفته، عمل سزارین است که سابقه انجام آن به چندین قرن پیش می رسد. در تاریخ پزشکی، هندوها، مصری ها و رومی ها…

نوشته زایمان سزارین چیست؟ مزایا و معایب سزارین اولین بار در بانوی شهر پدیدار شد.