راه های تقویت بهره ی هوشی

آیا می توان بهره ی هوشی را افزایش داد؟ آیا می توانیم کودکانی نابغه پرورش دهیم و بر سطح هوش آنان تاثیر بگذاریم؟ ما نمی توانیم بر ژنتیک غلبه کنیم،…

نوشته راه های تقویت بهره ی هوشی اولین بار در بانوی شهر پدیدار شد.