دیابت چیست؟

گلوکز منبع اصلی سوخت برای بدن ما است. وقتی بدن مبتلا به دیابت می شود، سرعت و توانایی آن در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش می یابد…

نوشته دیابت چیست؟ اولین بار در بانوی شهر پدیدار شد.