بهره ی هوشی کودکان

بیشتر روان شناسان، هوش را توانایی حل مسئله،سازگاری بامحیط وداشتن مهارت های شناختی همچون تکلم، تفکر، تصمیم گیری، مهارتهای استدلال، مهارت های حل مسائل کلامی و غیرکلامی تعریف کرده اند.…

نوشته بهره ی هوشی کودکان اولین بار در بانوی شهر پدیدار شد.