شمخانی: 3 راهبرد ترامپ درباره برجام/ ترامپ گزینه 2 یا 3 را دنبال می کند/ اروپا گزینه دوم را دنبال می کند

اشتباه بزرگتر اروپایی‌ها، همراهی نسبی با راهبرد دوّم ترامپ است.